GENiUS GL

โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป

เกี่ยวกับโปรแกรม

     เป็นโปรแกรมบัญชีภาษาไทยบน Windows ที่สมบูรณ์แบบที่สุด นอกจากจะควบคุมดูแลความถูกต้องของงานด้านบัญชีแล้ว ยังเน้นให้ใช้งานง่ายคล่องตัวด้วย Icon มีรายงานสวยงามน่าอ่านสบายตา ด้วยสีสันบนจอภาพผู้ใช้ทำงานได้ตลอดวันโดยไม่เบื่อหน่ายไฮเทคด้วยระบบ Multimedia มี Utility ที่ช่วยในการทำงาน เช่น เครื่องคิดเลขช่างคิด การสำรองข้อมูลอันมีค่า

ฟังก์ชั่นการทำงาน

โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL) : ซึ่งรองรับธุรกิจทั่วไปทุกธุรกิจระบบ GENiUS Business Accounting เจาะลึกเพื่อดูแลงานทั้งด้านการขาย และด้านการซื้อตั้งแต่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ใบสั่งใบส่ง การสั่งซื้อตลอดจนสินค้าคงคลัง


โปรแกรมรักษาความปลอดภัย (SC) : ที่จะขาดไม่ได้เพื่อเสริมการทำงานของระบบบัญชีรวมให้มีความรัดกุม และปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ลักษณะเด่น

     เป็นระบบการบันทึกรายการค้าและรายงานผลข้อมูลทางการเงินในขณะที่บันทึกรายการค้ามีการตรวจสอบยอดรวมของเดบิตและเครดิต เก็บรายการค้าจำแนกตามประเภทของสมุดรายวัน เช่น สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันทั่วไป ทำให้สามารถทำรายงานงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็วตรงตามเวลาที่ต้องการ นอกจากนั้นยังมีรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการ ในปัจจุบันและการวางแผนงานในอนาคต

คุณสมบัติโดยทั่วไป

 • รองรับธุรกิจซื้อมาขายไป บริการ และธุรกิจด้านการผลิต
 • รองรับการทำบัญชีในรูปของบริษัทในเครือได้
 • รองรับการคิดภาษีทั้งแบบ Cash Basis และ Accrual Basis
 • รองรับวิธีการตรวจนับสินค้าทั้งแบบระหว่างงวด (Perpetual) และแบบตลอดงวด (Periodic)
 • สามารถกำหนดเป็นปี พ.ศ. หรือ ค.ศ.
 • เลือกประมวลผลได้ทั้งแบบ Batch คือบันทึกข้อมูลเก็บไว้และประมวลผล หรือแบบ Online ที่ปรับปรุงข้อมูลทันทีขณะบันทึก
 • มีระบบแสดงข้อผิดพลาด (Error Message) ที่มีความหมาย และเข้าใจง่าย
 • มีรหัสผ่าน (Password) สำหรับผู้ใช้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
 • มี On Line Help ในส่วนที่จำเป็นเพื่ออธิบายการใช้งานโดยย่อ
 • กำหนดจำนวนงวดในการทำงบการเงินได้เอง ปีละ 12 งวด
 • เก็บข้อมูลทุกงวดได้ไม่จำกัดจำนวนปี
 • บันทึก / แก้ไข / ลบ รายการรายวันย้อนหลังได้ตลอดเวลา
 • เปลี่ยนแปลงรหัสผังบัญชีย้อนหลังได้สะดวก และรวดเร็ว
 • สามารถดึงข้อมูลรายวันที่ผ่านรายการแล้วขึ้นมาลบหรือแก้ไขได้เลย ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการยกเลิกข้อมูลเดิม ระบบจะจัดการให้อัตโนมัติ
 • คำนวณค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (Straight line method) อัตโนมัติ
 • ผู้ใช้กำหนดรหัสผังบัญชีได้เอง ตามความเหมาะสม
 • รหัสผังบัญชีมีความยาวสูงสุด 10 ตัวอักษรและบันทึกได้ไม่จำกัดจำนวน
 • รหัสผังบัญชีย่อย (รหัสแผนก) โดยแบ่งได้ถึง 4 ส่วนมีความยาวสูงสุด 15 ตัวอักษร และบันทึกได้ไม่จำกัดจำนวน
 • รหัสสมุดรายวันความยาวสูงสุด 2 ตัวอักษร และบันทึกได้ไม่จำกัดจำนวน
 • บันทึกรายการรายวันได้ 9 ล้านรายการต่องวดบัญชี
 • ในแต่ละรายการรายวันสามารถบันทึกรายการเดบิต เครดิตได้ 500 รายการ
 • มีการตรวจสอบยอดรวมเดบิต และเครดิตให้ในขณะที่บันทึก เพื่อป้องกันกรณีบัญชีไม่ได้ดุล
 • บันทึกรายการค้าได้ทั้งแบบปกติ (Normal Entry) และบันทึกแบบเร็วโดยกำหนดเป็นรูปแบบรายวัน (Recurring Entry)
 • การกำหนดรูปแบบรายวัน กำหนดได้ 3 แบบคือตัวเลขเท่ากันทุกครั้ง เปอร์เซ็นต์ หรือตัวเลขไม่แน่นอน
 • กำหนดงบประมาณได้ทั้งตามผังบัญชี หรือตามรหัสผังบัญชีย่อย (รหัสแผนก) และระบุได้ทั้งเปอร์เซ็นต์ และบาท
 • งบทดลองสามารถพิมพ์ได้ทั้งแบบ 3 และ 5 หมวด
 • รายงานบัญชีแยกประเภท เลือกแสดงได้ทั้งแบบงวดและแบบสะสมปี โดยเลือกให้แสดงรายละเอียดของบัญชีตรงข้าม หรือแสดงคำอธิบายรายการก็ได้
 • รายงานงบการเงินต่างๆ เช่น งบต้นทุนการผลิต, งบต้นทุนการขาย, งบกำไรขาดทุน, งบดุล ซึ่งแสดงได้ทั้งประจำงวด ประจำปีหรือเปรียบเทียบย้อนหลังกับงวดหรือปีที่ต้องการ
 • มี Report Generator สำหรับงบการเงินให้ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบรายงานได้ตามความต้องการ เช่น แบบแจกแจง, แบบสรุป, แบบเปรียบเทียบกับงวดหรือปีก่อนๆ สูงสุด 6 ช่อง
 • กรณีแยกแผนกสามารถแสดงงบการเงินแยกตามแผนกได้ และแสดงงบรวมทุกแผนกได้อีกด้วย
 • มีรายงานรายวันต่างๆ เรียบตามวันที่ เลขที่เอกสารเลขที่บันทึก สมุดรายวัน ภาษีซื้อ ภาษีขาย ฯลฯ
 • มีรายงานสำหรับผู้บริหาร เช่น วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน, งบประมาณเปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบัน, กระแสเงินสด ฯลฯ
 • สั่งปิดบัญชี และสร้างรายการรายวันในการปิดบัญชีให้อัตโนมัติข้อมูลเข้าจะเป็น Text File ที่ได

คุณสมบัติโปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป

 • ทำงานภายใต้ Windows 95 / 98 / XP / Vista / 7 / 8 / 10
 • ใช้ได้กับเครือข่าย LAN
 • คุณสมบัติ Merge Files ช่วยบันทึกรายวัน
 • ทำงานแบบ GUI สวยงาม
 • คำนวณค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติ
 • มีเครื่องคิดเลขช่างคิด
 • Report Genarator สร้างรูปแบบรายงานได้เอง
 • Export ข้อมูลเป็น Text, MS-Excel ฯลฯ
 • Convert ข้อมูลจาก GL for DOS ได้
 • ถูกต้องตามประกาศสรรพากร
 • ผ่านการ QC จากผู้เชี่ยวชาญ
 • ข้อมูลปลอดภัยจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต ด้วยระบบ Security
 • ระบบการค้นหา รวดเร็วจนน่าทึ่ง
 • มีหัวข้อ Backup / Restore
 • บันทึก / แก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา

ลงทะเบียนสนใจผลิตภัณฑ์

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ชื่อ - นามสกุล
จังหวัด / เขต
จำนวนพนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
ระบุ Email
สนใจใช้งานระบบ
หมายเหตุเพิ่มเติม
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy